Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve kümeleme kapsamında Özel Sektör Çalıştayı gerçekleştirildi.

1

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır.

2

TÜBİTAK tarafından yürütülen süreçlerdeki iletişim kanallarının tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlamak ve süreçlerin etkinliğinin arttırmak amacıyla TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİME

3

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümeleme Kapsamında Kamu Çalıştayı Gerçekleştirildi.

4

'Temel Güvenlik Gereksinimleri', 'Siber Güvenlik Teknoloji ve Ürün Taksonomisi', ve 'Güvenlik Yazılım Geliştirme Kılavuzu' taslakları paydaş görüşlerini alabilmek için yayımlandı.

5

Siber Güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve kümeleme kapsamında akademisyen çalıştayı gerçekleştirildi.

6

Siber güvenlik alanında Türkçe eğitimlerin çevrim içi olarak sunulabilmesi için Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Siber Güvenlik Eğitim Portali hayata geçirilmiştir.

7
1
2
3
4
5
6
7