DIGILAB / Dijital Adli Analiz Laboratuvarı Kurulumu ve Eğitimi

-A +A

Dijital Adli süreçlerini takip ederek dijital materyallerin (mobil ve/veya sabit diskler) imajının (adli kopya) alınması, alınan imajlar üzerinde veri kurtarma, analiz ve değerlendirme işlemlerinin yapılabildiği, donanım ve yazılım ürünlerinden oluşan Adli Analiz Laboratuvarının kurulumu, dijital materyallerin tanımlanması, toplanması, analiz edilmesi ve yetkili makamlara sunulmak üzere raporlanması süreçlerine ait eğitim verilmesini kapsamaktadır.

AMAÇLAR
▪ Dijital Delil İnceleme süreçlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve uluslararası standartlara uygun olarak işletileceği donanım ve yazılım ürünlerinin etkin olarak kullanılabileceği bir adli analiz laboratuvar altyapısının oluşturulması
▪ Adli Analiz süreçlerinin etkin, güvenilir, doğrulanabilir ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
▪ İhtiyaç duyulan veri kurtarma, inceleme, analiz, raporlama süreçlerini işletmek
▪ Bilgi Güvenliği İhlallerinde, Kurumsal Veri kayıplarında veya kurumsal yapı içerisinde ihtiyaç duyulan adli analiz (İdari ve Teftiş) taleplerine çözümler sağlanarak Kurumsal verilerin kurum içerisinde kalmasının sağlanması

KAZANIMLAR
▪ Kurumsal çerçevede adli analiz yapabilecek, ülke genelinde ve uluslararası standartlara uygun şekilde rapor düzenleyebilecek ve düzenlenmiş olan raporları kurum adına değerlendirebilme kabiliyete sahip adli analiz Laboratuvarının kurulması
▪ Kurumsal bilgi içeren dijital materyallerin incelenmesinin kurum içerisinde yapılarak kurumsal gizlilik sağlanması, kişisel ve kurumsal verilerin korunması ile Bilgi Güvenliği İhlallerinin önlenmesi sağlanacaktır.
▪ Kurum içerisindeki olası idari süreçler, İç Denetim ve Diğer denetimler esnasında ihtiyaç duyulan analiz çalışmalarının kurum içerisinden sağlanması.