Kurumsal Siber Güvenlik Zafiyet Analiz Altyapısı

-A +A

Kapsam

  • Gelişmiş siber tehditlerin süreklilik arz etmesi, asimetrik olması, karmaşıklığının ve sayısının giderek artması kurumlarda siber güvenlik zafiyet analiz yetkinliğinin artırılmasını zorunlu kılmaktadır.
  • Kurumlarda hizmet alımı yöntemi ile tek seferlik siber güvenlik analizlerinin yapılması yerine bu analizlerin sürekli yapılabilmesini saglayacak şekilde Kurumsal SOME’lerin kapasitelerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
  • Çalışma ile kurum bünyesindeki SOME’lere sürdürülebilir siber güvenlik zafiyet ve APT analizi yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  • Çalışmanın ana hedefi kurumların kurulacak bu altyapıyı işleterek kendi imkanlarıyla bu analizi sürekli olarak yapabilmelerini saglamaktır.

Kazanımlar

Açıklama: Örnek Bir Çalışma Takvimi