SG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ / Sızma Testleri

-A +A
SGE, hem kamu kurum/kuruluşları hem de özel sektör şirketlerine sızma testleri ve güvenlik denetlemeleri yapar. Sızma testleri ve güvenlik denetlemeleri bilişim altyapısındaki tüm bileşenleri kapsar. Testler tamamlandıktan sonra detaylı teknik raporlar ve yönetici özetleri üretilir. Ayrıca, çalışanların güvenlik bilincini arttırmak için teknik güvenlik testlerinin yanında sosyal mühendislik testleri de yapılır.

Daha etkin ve yüksek standartlarda testler gerçekleştirmek için SGE araştırmacıları tarafından yeni açıklık istismar (exploitation) yöntemleri ve araçları araştırılmakta ve geliştirilmektedir.

Bu alandaki bir diğer hedef de bilgi paylaşımıdır. Hem kamu, hem de özel sektörde gerçekleştirilen güvenlik testlerine ek olarak sektörde bu kapsamda gerçekleştirilen testlerin kalitesini yükseltecek çalışmalar yapılmaktadır. Testlerin kapsamının ve derinliğinin belirlenmesi, test sonuç raporlarının kalitesinin ve objektivitesinin arttırılmasına yönelik çalıştaylar organize edilmekte, düzenleyici kurumlarla ortak projeler gerçekleştirilmektedir.