TÜBİTAK BİLGEM Teknoloji Transfer Ofisi Web Sitesi Açıldı

-A +A

http://tto.bilgem.tubitak.gov.tr  adresinde yayına sunulan web sitesi, TÜBİTAK BİLGEM Teknoloji Transfer ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Sanayileştirme ve Teknoloji Transfer birimi tarafından işletilmektedir. 

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) web sitesi, TÜBİTAK BİLGEM’de üretilen teknoloji ve ürünlerin sanayileştirilmesi için dış dünyaya açılan bir pencere olarak tasarlanmıştır. Web sitesinde Teknoloji Tanıtımları başlığı altında teknoloji transferine hazır olan ürün ve teknolojiler tanıtılmakta, Çağrılar başlığı altında da resmi olarak hazırlanan teknoloji transfer çağrıları yer almaktadır. Hakkımızda başlığı altında Teknoloji Transfer Ofisinin görevleri, çalışma prensipleri ve ilgili mevzuat yer almaktadır. Haberler bölümünde ise teknoloji transferi ile ilgili olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan yeni gelişmeler paylaşılmaktadır. 

Halen hazırlık çalışmaları süren "TÜBİTAK’a Ait Fikri ve Sınaî Hakların Yönetimine ve Transferine İlişkin Yönetmelik" yayınlandığında TTO web sitesinde bu mevzuatın getirdiği yeni imkanlarla ilgili bilgiler de yayınlanacaktır. Yeni mevzuatta, TÜBİTAK personeli tarafından kurulacak şirketlere (spin off) dair düzenlemelerin de bulunması beklenmektedir.

12.03.2013