BOT-SEGEN

-A +A
 • Bilişim ve Otomaston Teknolojileri Sızma Testi ve Güvenlik Denetimi Platformu geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
 • BOT-SEGEN, farklı projelerde temel alınmış ve kullanılmış olup işlevselliğini ve performasını ispat etmektedir.
 • Derin uzmanlık bilgisine ihtiyaç olmadan tek bir platform üzerinden sızma testlerini ve güvenlik denetimini otomatize ederek kişilerin/kurumların mevcut süreçlerinde zaman ve maliyet bakımından avantaj sağlaması, hali hazırda bu süreçleri işletmeyen kişilerin/kurumların ise bu faaliyetleri işletebilir seviyeye gelmesi sağlanır.
   

Barındırılan ve Sahip Olması Planlanan Özellikleri İçin Alanlar
                             Barındırılan ve Sahip Olması Planlanan Özellikleri İçin Alanlar
 

 • İlgili süreçlerde tecrübeye olan ihtiyacı minimize ederken, tecrübeli siber güvenlik araştırmacılarının ise işletmekte olduğu adımları otomatize ederek manuel işletilen süreçleri en aza indirir ve ilgili personele kolaylık ve hız kazandırır.
 • Baştan uca sızma testi ve güvenlik denetimi faaliyetlerinin işletilmesini sağlar:
  • Topoloji elde etme
  • Güvenlik taraması
  • Risk derecelendirme
  • Senaryo bazlı faaliyet planlama
  • Önce, sonra ve paralel çalıştırma için eklentileri yapılandırma imkanı
  • Aktif sürecin takip edilmesi
  • Kullanıcı tarafından belirlenen formata uygun raporlama
  • Mevcut raporların sistem üzerinden düzenlenebilmesi
 • Tüm bunlara ek olarak; istatistiki bilgi sunumu, günlük ve denetim kaydı tutulması, ölçeklenebilirlik gibi özellikler de barındırılmaktadır.
 • Manuel İşlem Arayüzü gibi hizmetleri ile işletim sistemlerinin kullanılmasını doğrudan tarayıcı üzerinden sunarak fazladan ortam ihtiyacını minimize edebilir.
   
 • Eklentiler ile özellikleri artırılabilir bir üründür. Kurumlar/Kişiler, platform üzerinde çalıştırılabilir eklentiler geliştirebilir ve önyüz (frontend) / arkayüz (backend) üzerinde değişikliğe veya geliştirmeye ihtiyaç duymadan çalıştırabilir. Geliştirilebilir eklenti kategorileri aşağıdaki gibidir:
  • Saldırı eklentileri
  • Güvenlik Denetimi Eklentileri
  • Anlamlı Veri Çıkarma Eklentileri
  • Diğer