Kalite Belgeleri

-A +A

"Enstitümüz BİLGEM'in sahip olduğu ISO 9001:2015, AQAP 2110 ve AQAP 2210, ISO 27001:2017 belgelerine sahiptir.
Bu belgelere ulaşmak için, lütfen tıklayınız."


OKTEM Laboratuvarı ISO/IEC 17025 Akreditasyonu

OKTEM laboratuarı BT cihaz ve sistemlerinin Ortak Kriterler (Common Criteria – ISO/IEC 15408) standardına göre güvenlik garanti değerlendirmesini yapmaktadır. OKTEM yaptığı BT ürün test ve değerlendirmelerinin kalitesini ve doğruluğunu garanti altına almak için 2005 yılından beri faaliyetlerini ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK’tan akredite olarak yürütmektedir. Akreditasyon kapsamında güvenlik fonksiyonu içeren BT yazılım ve donanımlarının EAL1’den EAL5+ değerlendirmeleri yapılabilmektedir.   

Akıllı Kart Yongaları, Akılı Kart İşletim Sistemleri, Güvenlik Duvarları, Kriptolu Bellekler, Açık Anahtar Altyapısı Yazılımları, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımları, Dijital Takograflar gibi güvenlik fonksiyonu içeren yazılım ve donanım ürünlerinin Ortak kriterler değerlendirmesi yapılmaktadır. OKTEM  değerlendirmesini başarıyla geçen ürünlere verilen sertifikalar uluslara arası geçerliliğe sahiptir.  

SGE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Siber Güvenlik Enstitüsü tüm faaliyetlerini ISO 9001 kalite Yönetim standardına göre uygun olarak planlamakta ve yürütmektedir. Bu da iş süreçlerinin etkin olarak tanımlanması, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.