Siber Güvenlik Enstitüsü

-A +A

Bilişim teknolojilerinin vazgeçilmez hale geldiği son yıllarda konunun bir boyutu daha öne çıktı: Kullanılan sistemlerin güvenliği. Sürekli iletişim halinde olan bilgi sistemlerinin oluşturduğu ve siber ortam olarak adlandırılan altyapıların güvenliği ülkelerin politik, askeri ve stratejik açıdan öncelikli olarak ele alması gereken unsurlar haline geldi.

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü’nün (SGE) faaliyetleri 1997 yılında Bilişim Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) altında başlamıştır. 2012 yılından bu yana ise TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. SGE; siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi oluşturulmasına önemli katkı yapmıştır.

Siber Güvenlik Enstitüsünün etkinlikleri üç başlık altında toplanmaktadır;

  • İleri Siber Güvenlik Araştırma-Geliştirme Çalışmaları
  • Siber Güvenlik Stratejisi Belirleme Çalışmaları
  • Siber Güvenlik Çözüm Projeleri