Özel Sektör İle İşbirlikleri

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsünün temel stratejilerinden birisi Ar-Ge konularında bilgi birikimini arttırırken özel sektörün gelişmesine imkan sağlamaktır. Bu paralelde özel sektöre sahip olunan kabiliyetler tanıtılarak uygun olabilecek iş modellerini sunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştilmektedir.  Çalışmalarda TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisinin imkanlarından ve tecrübelerinden faydalanılmaktadır.

Özellikle Ar-Ge projelerinin ürüne dönüşme aşamalarında özel sektörün sahip olduğu dinamizm önemli bir güç olarak görülmektedir. Projelerin belirli aşamalarında çıktıların özel sektöre devredilmesinin geliştirilen teknolojilerin daha fazla yaygınlaştırılmasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir.

Siber güvenlik alanında bilgi paylaşımı var olan sistemlerin daha etkin hale gelmesinde önemli bir faktördür. Bu amaçla özellikle siber tehdit oluşturan etkenler, saldırı imzaları, zararlı yazılım veritabanları gibi verilerin özel sektör ile paylaşılmasına, benzer şekilde özel sektör tarafından elde edilen bilgilerin de SGE tarafından değerlendirilmesine önem verilmektedir. Bu amaçlı karşılıklı bilgi paylaşımına imkan veren gizlilik anlaşmaları ve protokoller imzalanmaktadır.

Özel sektör ile ortak yürütülebilecek çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:

  • Ar-Ge fonları dağıtan kurumlara ortak proje teklifleri sunmak
  • Kurumlara özel gerçekleştirilen siber güvenlik projelerinde yerli ürünlere yer vermek
  • Siber güvenlik projelerinin özellikle destek ve entegrasyon gibi iş kalemlerinde özel sektör imkanlarını kullanmak
  • SGE tarafından geliştirilmiş Ar-Ge teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile ilgili anlaşmalar yapmak.
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilen ve Ar-Ge ünsuru barındıran projelerde özel sektöre destek olmak
  • Siber güvenlik alanında önem arz eden verileri(zararlı yazılım bilgileri, saldırı imzaları ve yöntemleri vb.) karşılıklı olarak paylaşmak